...  z  M o j e g o  P u n k t u  W i d z e n i a ...

Nowa Wieża Babel

Świat się wokół nas wciąż mniejszy staje,
Kontynenty na odległość dłoni są,
Samoloty jak z dziecinnych bajek,
Ponad głową coraz szybciej niebo tną.

Ludzie wciąż wędrują wielkim, głośnym stadem,
Z pomieszania mowy słychać jeden głos
Zbudowano drugą, większą Wieżę Babel,
Kto pamięta tamtej, pierwszej wieży los?

Świat się kurczy jak przekłuty balon,
Człowiek też maleje szybko razem z nim,
Przerażony swą niewielką skalą,
Coraz bardziej samotnieje w tłumie tym.

Stąd ucieczki nieprzytomne pustą drogą,
Jakby gdzieś coś za zakrętem było tam
I te wiersze napisane dla nikogo,
I te płótna pełne nostalgicznych plam.


 Wieża Babel,
 Piękny, choć nieludzki ląd,

 Coraz dalej,
 Czy to postęp, czy to błąd,

 Coraz dalej,
 Coraz trudniej uciec stąd

© Budka Suflera
Home
Home
Albumy i Panoramy
Fotografia
Mieszanka
Mieszanka
Downloads