...  z  M o j e g o  P u n k t u  W i d z e n i a ...

    ... no powiedzmy - nie zawsze było jak
            w siódmym niebie, co wynikało po
                   części z chronicznego braku aniołków...
Home
Home
Albumy i Panoramy
Fotografia
Mieszanka
Mieszanka
Downloads