...  z  M o j e g o  P u n k t u  W i d z e n i a ...
Wszystkie zamieszczone w tej sekcji (download) matriały, nie wymagające zameldowania się,
są wolne od licencji i udostępnione do użytku prywatnego.

Wybrana część materiałów, jest przeznaczona dla ograniczonego kręgu osób i wymaga
zameldowania się na innym serwerze, dla uzyskania dedykowanego dostępu.

Zawartość tych stron zmieniana jest nieregularnie, jedynie w miarę potrzeb
lub w związku z konkretnymi zdarzeniami lub okazjami itd.
 
Home
Home