...  z  M o j e g o  P u n k t u  W i d z e n i a ...

GPS software & info
Obecny system nawigacji i pozycjonowania - Global Positioning System, stworzony pierwotnie dla potrzeb militarnych, otwarty został także dla celów cywilnych (jednak początkowo, do roku 2000, z celowo pogorszoną dokładnością - oczywiście ponownie dzięki wojsku), używany jest obecnie bardzo wszechstronnie.
Zniesienie sztucznego pogorszenia dokładności (z odchyłkami do 100m) dla odbiorców cywilnych (od maja 2000, max. odchyłka pozycji do 10m), spowodowało szybki wzrost zainteresowania i zastosowanie tej techniki w różych dziedzinach życia.
System używany jest dzisiaj np. do pozycjonowania określonych punktów, nawigacji we wszekich środkach komunikacji, dokumentacji i odtwarzania przebiegu przebytej trasy, pozycjonowania określonych przdmiotów (np. pojazdów) i wielu innych specjalnych funkcji.
Dla wszystkich tych zastosowań, potrzebne jest oprogramowanie pozwalające na przekazanie cyfrowych informacji w formie zrozumiałej użytkownikowi. Poniżej wymienione programy stanowią jedynie mały wyciąg z listy istniejących aplikacji korzystajacych z GPS.
Obecnie rozpowszechnione na rynku układy elektroniczne (chip sets) to MTK, SiRF i Antaris w różnych wersjach.
Jako chip set z największym potencjałem uważany jest obecnie MTK. Pomimo tego przy wyborze urządzenia, nie należy kierować się wyłącznie tym faktem. Funkcje dodatkowe, budowa urzadzenia czy np. zastosowany sposób zasilania mogą okazać się decydujace dla podjęcia ostatecznej decyzji zakupu.

Protokoły.
W zależności od strony technicznej urządzenia czy też od producenta, stosowane są różne algorytmy dla przetwarzania danych i różne sposoby protokołowania pozycji. Najbardziej rozpowszechnione protokoły to GPX, NMEA, KML, KMZ oraz Text (CSV).
Różne protokoły są m.in. wynikiem ich "rodowodu". NMEA wywodzi się z nautyki, dalsze z innych dzeidzin techniki - głównie militarnej.
Poza protokołami standaryzowanymi, istnieje też cała gama własnych, specjalnych protokołów opracowanych przez producentów konkretnych urzadzeń technicznych. Tego typu zapisy są zrozumiałe jedynie dla wąskiej gamy urządzeń. Producenci udostepniają jednakże oprogramowanie umożliwiające tłumaczenie danych na inne standarty.
Istnieją też wyspecjalizowane produkty "rozumiejące" większość systemów, jak np.:

GPS Babel (freeware) Uniwersalny program do tłumaczenia różnych formatów GPS.
Jeden z programów które trzeba mieć, jeśli zajmuje się tematem GPS. Za pomocą tego programu (dostępny dla systemów Windows, Linux i OS-X) możliwa jest konwersja danych w najróżniesze formaty. Dla celów pozycjonowania zdjęć, najczęściej używany jest format GPX. Mając logger generujący inne formaty np. NMEA , GDP, LOG, UPT, TRK, TRL, WPR, WPT itd. itp ... trudno byłoby je wykorzystać do tego celu. Geosetter np. oczekuje danych w formacie (m.in.) GPX, Google Earth KML oder KMZ. GPS Babael okazuje się nieocenionym programem również w przypadku otrzymania obcych danych, gdzie brakuje nam dostarczonego wraz z urządzeniem oprogramowania.
Dla synchronizacji zdjęć z danymi GPS oraz wpisania ich do informacji wewnętrznej zdjęcia, niezbędny jest program mgący czytać dane GPS, jak również właściwie czytać i zapisywać te informacje w plikach zdjęciowych. W pzypadku zdjęć w formacie JPG jest to relatywnie łatwe. W przypadku zdjęć zapisanych w formatach producenta aparatu (czyli w RAW) jak np. CRW, CR2, NFP czy MAV okazuje się to nieco bardziej skomplikowane. Na szczęście jednak istenieją na rynku programy "rozumiejące" te specjalne formaty zdjęć i potrafiące się z nimi poprawnie obejść. Jednym z takich programów jest Geosetter

Geosetter (freeware)
Ten program potrafi czytać i zapisywać większość obecnych na rynku formatów zdjęć oraz uzupełniając je o brakujące informacje dotyczące pozycji, czasu, wysokości nad poziom morza itd. Dane te można wpisywać pojedyńczo, jak też w półatomatycznym trybie dla wielu zdjęc. Maska programu podzielona jest na kilka części. Jedną z nich jest np. mapa lub też zdjęcie satelitarne, gdzie można w formie optycznej odnaleźć miejsca wykonania zdjęć. Ponadto dzięki różnym dialogom, możliwe jest uzupełnienie posiadanych informacji o dodatkowe dane, hasła do szukania, komentarze itd itp. Wszystko to ląduje w efekcie w wewnetrznym opisie każdego zdjęcia, dzięki czemu później możliwe jest wyczytanie tych informacji bezpośrednio ze zdjęcia, także za pomocą innych programow. Geosetter umożliwia też korygowanie pozycji, jakie zostały automatycznie przypisane do zdjecia na podstawie danych GPS. Zdarza się, że dane te odbiegają nieco dokładnościa od porzadanego efektu, co może być wynikiem złego odbioru sygnału GPS przy logowaniu danych - np. w miastach, przy wysokich budynkach, gdzie może powstać echo sygnału, lub też nieprawidłową synchronizacją czasu pomiędzy aparatem a loggerem.


ExifTool (freeware)
Prosty w obsłudze ale bardzo wydajny program do obróbki danych exif w zdjęciach.
Jest to program zrealizowany w jezyku Perl, pracujacy na poziomie konsoli (cmd). Dla środowiska Windows oferowana jest też wersja binarna - jako exe. Ponadto dostepna jest maska graficzna tzw. GUI (innego autorstwa) współpracująca z tym programem.
W odniesieniu do danych GPS, umożliwia czytanie i zapis koordynat i opisów GPS. Także Geosetter bazuje na module tego programu.
Używam ExifTool już od bardzo dawna m.in. do mojego własnego programu (fotograficzna baza danych - privatware ). Dlaczego i po co własny program? Wraz z rosnąca ilością zdjęć i po części bardzo specyficznymi wymaganiami jeżeli chodzi o wyszukiwanie konkretnych scen, wzrasta również szansa na nie znalezienie za pomocą standartowych programów tego, czego się szuka. Przypuszczalnie każdy ma swoje własne wyobrażenie, jeśli chodzi o to, co powinien oferować program do administracji zdjęć. Ja nie znalazłem na ryku niczego, co spełniloby moje wymagania i było jednocześnie możliwe/sensowne do zapłacenia. Dlatego właśnie powstał własny projekt, ktorego realizacja byłaby o wiele trudniejsza, bez wspomnianego tutaj programu ExifTool. To jednak tylko na marginesie, jako ze mój program używany jest jedynie przez ograniczone grono znajomych i jego publikacja nie jest planowana.

Google Earth (freeware)
Umożliwia komfortowe przedstawienie danych z loggera na tle Mapy świata stworzonej na podstawie zdjęc satelitarnych.
Home
Home
Albumy i Panoramy
Fotografia
Fotografia
Mieszanka
Mieszanka
Downloads